Hovna

Střílet? Politici a holubi

Onehdy jsem viděl záběr skrytou kamerou, jak se známý politik a děvkař Silvio Berlusconi z nudy šťourá v nose. Z holuba užmoulal kuličku, kterou pak spolknul. Taková čuňata nemáme v politice ani my…

Česká televize jako veřejnoprávní instituce včera přestala existovat. Její vysílání je nyní nelegální

Českou televizi kritizujeme dlouho. Poté, co zcenzurovala část prezidentova projevu, ve kterém kritizoval Zdeňka Bakalu, tak už dál „naše/vaše“ nemá právo honosit se titulem poskytovatele veřejnoprávní služby. ČT včera fakticky přestala existovat. Její vysílání nadále považujeme za pirátské, tedy nelegální.…