Hysterie

Záhadné monstrum vraždí nástrojem, s nímž neumí zacházet: Proces je od počátku „kafkárna“. Znalecká a mediální spartakiáda kolem Petra Kramného. Nejsou důkazy? Tak je kreativně vyrobíme!

Je Petr Kramný vinen? Zavraždil svou manželku a dceru? O tom dnes po obsáhlé a soustavné mediální masáži pochybuje v naší zemi už jen málokdo. Média stachanovsky budují obraz monstra, které se se dvěma dráty elektrického napětí v pařátech sklání nad těly…