Jan Hus

Jan Hus kontra klerikalismus

Tyto dny si připomínáme památku našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zároveň i mučednickou smrt kněze Jana Husa. V této souvislosti klademe otázku: Co je klerikalismus? Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi. Kdo jsou klerikálové? Církevní…

Úvaha k svátku mučedníka Jana Husa

Dne 6. července 2018 si český národ připomene šest set a tři léta od upálení pravověrného, svatého kněze Jana Husa. Žijeme v historické době. Je třeba, abychom se my, biskupové a kněží, ale i celý náš národ vrátili k zdravým…

Upalte je, volal – a sám skončil na hranici; Mistr Jan dodnes rozděluje národ a Svobodův film byl paskvil, tak jako Husitství bylo černou minulostí dějin

Radomír Malý vyvrací historické mystifikace, které se nahromadily v paměti běžného Čecha o významné postavě našich i evropských dějin, jejíž výklad dodnes rozděluje náš národ – a hned tak tomu asi nebude jinak  Nebojte se, milí čtenáři, nebudu vás unavovat životopisem…