Kanada

Ukrajina nesmí být nová Jugoslávie

Podle mého názoru, všechny konflikty na světě, ať v privátní nebo mezinárodní sféře, mají jednoho společného jmenovatele. A tím společným jmenovatelem je přesvědčení všech, že mají vždy 100% pravdu. Tak to ale prakticky v žádném případě není a být nemůže. Pravda je…