Katolíci

Poznámky k Mariánskému sloupu

Padla už zde na toto téma různá slova plná emocí. Uvedu zde několik souvislostí, které zůstaly nepovšimnuty. Stržení sloupu byli přítomni dva členové Národního výboru, který tenkrát převzal vládu.

Výzva kardinálům a biskupům v čase po pseudosynodě

Vážený kardinále, vážený biskupe, 27. října 2019 skončila odpadlická synoda, zastoupena pouze vybranými 26 kardinály a 134 biskupy. Nejen na pseudopapeže Bergoglia, ale i na tyto zrádce Krista byla zveřejněna Boží anathema – vyloučení z Tajemného Těla Kristova dle Gal…

Zhoubný nádor německé teologie v církvi

Jaké ovoce nese německá teologie? Nese ovoce smrti. Současní němečtí biskupové a teologové, až na čestné výjimky, jsou heretici a apostati. Předseda biskupské konference kard. Marx a rovněž kard. Kasper prosazují přechod církve na New Age. Propagují sodomii i program…

Jan Hus kontra klerikalismus

Tyto dny si připomínáme památku našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zároveň i mučednickou smrt kněze Jana Husa. V této souvislosti klademe otázku: Co je klerikalismus? Je to zneužití Boží autority proti Bohu, evangeliu a církvi. Kdo jsou klerikálové? Církevní…