Katolická církev

Oslava krvavých vražd

Den české státnosti je bezesporu nejabsurdnějším a nejkrvavějším svátkem, který národ český ve 21. století oficiálně slaví. Až v roce 2000 ho v parlamentu po bouřlivých debatách prosadila zejména katolická loby.

Paradoxy českého antiklerikalismu

Když jsem ve čtvrtek večer sledovala pořad Michaely Jílkové Máte slovo již počtvrté na téma církevních restitucí, tentokrát o tom, jak církve svého majetku mohou užívat, nebyla jsem smutná. Po těch letech už jako katolička nevnímám zášť vůči katolické církvi jako…

Co nás stojí komunisté

Musím reagovat na diskuse, které se odehrály na téma mého blogu „Poslední tažení komunistů“. Na výtky, že jsem použil nepravdivé údaje mohu jedině konstatovat, že vše je z naprosto dostupných, otevřených zdrojů – z českého statistického úřadu a z průzkumů…

Tito zakladatelé protestantismu se shodují v názoru, že lidské skutky nemají vzhledem ke spáse člověka žádnou cenu

Mezi osobnosti, jejichž myšlenkové dílo zásadním způsobem ovlivnilo následující generace, patří i švýcarský teolog francouzského původu Jan Kalvín, od jehož smrti letos uplynulo rovných 450 let. Nehodlám zde unavovat životopisnými údaji, jež si lze opatřit v encyklopediích či jiných odborných…

Páchnoucí septik proticírkevní žurnalistiky. Orwellovská „pětiminutovka nenávisti“. Průběžná kampaň proti Církvi potřebovala oživit

Michal Semín komentuje další díl mediální proticírkevní kampaně, která je stále populární, jelikož je dobře živena, a přináší informace, které ukazují, že vše je jako obvykle úplně jinak. O závratné síle médií určovat témata manipulující veřejné mínění rozumně uvažující člověk nepochybuje.…