Legislativa

Nový zákon legalizuje experimenty na pacientech

Po analýze textu nového zákona o zdravotnických prostředcích(ZP) musím konstatovat, že nový zákon o ZP představuje nečekaná bezpečnostní rizika pro pacienty. Cítím povinnost vyjádřit se k důležité změně vyplývající z nového zákon Použití zdravotnického prostředku (ZP) jiným způsobem, než je uvedeno v návodu pro použití,…