Milan Knížák

Milan Knížák: Hejnu hlupáků!

Už mi lezou krkem slaboduché texty o Národní galerii, kde hlupáci vykládají o mém One man show, centralizaci, atp. V době, kdy jsem nastupoval do NG (kde mimochodem neblaze a marnotratně působil současný gen. ředitel Jiří Fajt), kde existovalo 25 kont…

Babiši opovrhuji Vámi. Co si to dovolujete? Zejména Vy, který jste zatím pro republiku neudělal nic!

Kdo Vám dal právo nazývat naši zemi „zkorumpovanou a v rozkladu”? Urážíte tím množství poctivých lidí, kteří čtvrt století pracovali na obnově země spálené bolševickou diktaturou, jejíž jste byl součástí jako člen komunistické strany a jako spolupracovník zločinecké StB! Reprezentujete…

Stydím se

Uráží mne, jak naši, většinou nevzdělaní a primitivní novináři, kteří mají za sebou jen pár povrchních textů, si dovolují kritizovat lidi a jevy, které je daleko přesahují a tím vytvářejí falešné obrazy a „blbou náladu“. Mám na mysli text o…