Náboženství

Civilizace a náboženství

Evropa jako světadíl i jako společenství států a lidí, smýšlejících na stejných křesťansko-židovských základech spěje ke svému konci. Můžeme diskutovat o tom, v kterých zemích jsou ještě pevné tyto základy a které země se na ně jen odvolávají, přitom těmito…

Svoboda? Ne, pouze nové náboženství…

Levicový filosof Erazim Kohák píše, že výraz: „Svoboda je poznaná nutnost“ pochází od Hegela. Jiní autoři to přisuzují Spinozovi a nám to může být v podstatě jedno. Důležité totiž je, co si pod pojmem „svoboda“ představujeme my a jak je ten pojem v našich životech…