Rodina

V květnu 2010 se 39letý Němec oženil s kočkou. V roce 2008 bylo ve Francii uzavřeno „manželství“ mezi dívkou a jejím mrtvým přítelem…

Letos parlamenty dalších dvou evropských zemí přijaly zákony o legalizaci „manželství“ osob stejného pohlaví. Ve Francii tento zákon již vstoupil v platnost, a v těchto dnech byli starostové měst přinuceni registrovat „sňatky“ sodomitů. V Británii homosexuální páry budou moci registrovat…

Duševní masochismus mužů

U některých mužů jsem si všiml zvláštního jevu: Tolerují či přímo schvalují to, když jiní muži – nebo dokonce oni sami – přijdou při rozvodu o děti. Proč se vůbec zabývat tímto duševním masochismem? Dalo by se přece říci: Chtějí…

Milí bulvární novináři…

…dávejte si prosím větší pozor na to, co píšete. Už proto, že vaše názory často nekriticky přejímá hloupější část naší populace. Dostal se mi po čase do rukou takový bulvární plátek. V něm článek o jednom z televizních pořadů, který…

Rozpad rodiny a ekonomická efektivita

V souvislosti se ztrátou tempa našeho ekonomického rozvoje se správně připomíná, že jeho kořeny vězí v obecnějších dysfunkcích celého společenského systému, včetně krize zásadní instituce naší civilizace, kterou je rodina. Může mít ale tato krize skutečně nějaké dopady na ekonomické…