Rychetský

Protiústavní soud nutí ke korupci

Ústavní soud (ÚS) porušil zákazem nadstandardu Listinu základních práv a svobod. Na to stačí obyčejný „selský rozum“. Mezi základní práva bezpochyby patří právo připlatit si za luxusnější službu. Pokud ÚS zakázal nadstandard, pak donutil každého, kdo si chce připlatit, aby…

„Pokud se nejednalo o politické kauzy, tak soudy za komunismu fungovaly lépe než dnes,“ říká v rozhovoru pro ePortál přeseda Spolku Šalamoun John Bok.

S bývalým chartistou, spolupracovníkem Václava Havla či také důstojníkem FBIS a v současné době předsedou Spolku Šalamoun Johnem Bokem hovořil šéfredaktor ePortál.cz o neutěšených poměrech v české justici, o dávných dobách disentu, Benjaminu Disraelim a mnohém dalším, co jistě stojí…

Politické pletichy a nezávislost Ústavního soudu ČR

Zdroj: virtually.cz | Ústavní soud ČR stále častěji vstupuje jako aktivní činitel do mocenských hrátek politických pletichářů. Při tom zneužívá nabízející se příležitost naléhavé poptávky po svých moudrech k šplhání do postavení nadřazeného všem ostatním ústavním činitelům. Zdánlivě nepřekročitelné příkopy…