Satan Halík

Odpověď na článek: Chystá se Duka Halíka exkomunikovat?

Citace z prohlášení T. Halíka: „Naše různé pohledy s panem kardinálem… nejde naštěstí o různosti v záležitostech víry…“ Toto tvrzení je nepravdivé; ve skutečnosti jde o zásadní různosti v otázkách víry a morálky! Halík na rozdíl od pana kardinála hlásá…