Sexuální násilí

Sexuální násilí: Inspirováno Mohammedem

Se stále větším přílivem muslimských přistěhovalců souvisí i nárůst znásilnění a obtěžování. V Anglii již mají i zkušenosti s organizovaným zneužíváním převážně dospívajících bílých dívek, ale moc se o tom nemluví. Důvodem je strach z obvinění z rasismu. Společenská tabuizace problému sexuálního násilí…