SSSR

Byl Sovětský svaz mírová hráz?

Vše historické na světě je subjektivní. Žádná historická objektivní pravda neexistuje a ani existovat nemůže. A na rozdíl od matematiky, fyziky, chemie a jiných exaktních věd, se výklad historie stále mění. A jak se nám, v tomto světle, nyní jeví Sovětský svaz? Samozřejmě, jako…

Sametový podvod – Díl 3: Tajemství roku 1989: „Žvanivý vesnický sekretář“ Gorbačov jako pouhá tvář pro davy. Perestrojku řídili jiní. Z Kanady. Konspirační teorie, nebo opravdu všechno bylo jinak?

V první části příběhu jsme se dostali do doby zhruba rok před „listopadem“, kdy byl mladý právník ke svému překvapení a za podivných okolností pozván ke stáži do Spojených států. Vše bylo o to záhadnější, že studium v zemi největšího…