Stalking

Jak na Stalkery v Polsku

Před nějakým časem proběhla v mnoha vojvodstvích vlna demonstrací proti změnám zákonů, které by zvýšily dohled nad systémem Justice a rozhýbaly práci soudů. Mnozí tehdejší kritici dnes přiznávají, že, statisticky vzato, došlo v Polské justici k Pozitivním změnám.

Mohou se psychopati vydávat na webu za právníky?

Jakkoli si můžete myslet, že už otázka obsažená v titulku je nesmyslná, opak je pravdou. Bohužel pravdou, která se denně děje. Jako příklad může naprosto skvěle posloužit trestná činnost Jabloneckého stalkra Rudolfa Koženého. Rudolf Kožený je diagnostikovaným stalkrem a několikrát odsouzeným recidivistou již od roku…

Ženy jako oběti bez pomoci

Oběti násilí jsou těmi nejslabšími členy naší společnosti. Tato společnost by je měla chránit. Zejména ženy, jež jsou obětmi bezohledného domácího násilí a poté co toto prostředí dokážou s pomocí blízkých či státu odejít, jsou velmi často objektem pronásledování bývalých…