Tresty

Trestně hmotná odpovědnost politiků? Jde to! Příkladem budiž Thajsko

Naše země čelí dlouhodobému drancování ze strany politiků a „businessmanů“ napojených na neomarxistickou ideologii „pravdy a lásky“ (tzv. havlismu). Jedná se o masivní přesuny bohatství od běžných pracujících vrstev k nově vytvořenému vládnoucímu establishmentu formou nejrůznějších dotačních programů, podpor alternativních…