Vagíny v talárech

Pohrdám soudy

Pravda v naší republice nevítězí. Občané se spravedlnosti dovolají jen někdy. Při dobré vůli zákonodárců by neměl být problém vybudovat právní stát.

Prodejné kurvy české justice

Skutečným zrcadlem stavu naší „demokratické“ společnosti je justiční cech kramářů s lidskými osudy. Sto právníků, sto názorů na prajednoduchý případ jsou schopni vyprodukovat vykladači paragrafových mantinelů, které určují pohyb nevolných občanů v rafinovaně vykolíkovaném prostoru povolené existence. I poslední medializovaný případ Petra…